O graduNad slikovito dolino reke Reke kraljuje eden starejših gradov v Sloveniji - grad Prem. Grad s svojo impozantno arhitekturo in živahno zgodovino priča o strateški pomembnosti teh krajev od antike pa vse do konca 19. stoletja. Danes je grad obnovljen v slogu, ki ga je vanj vnesel zadnji lastnik tržaški zdravnik Bruno Zucculin, ki je leta 1927 kupil grad kot razvalino in si na gradu uredil poletno rezidenco.

V virih se grad Prem prvič omenja leta 1213, ko kot priča nastopa devinski ministerial Udo de Prem. Po izumrtju Devinskih v moškem rodu leta 1399 so Prem in njihovo drugo obsežno posest dedovali njihovi sorodniki, gospodje iz švabskega Walseeja

V pritličju gradu se nahaja notranje grajsko dvorišče, ki ga na zahodni in južni strani zapira obzidje s kamnitimi zobci. Dvoriščna fasada vzhodnega trakta je razgibana z nadstropno arkadirano ložo. Sredi zatravljene površine dvorišča je ohranjena cisterna za vodo z novejšo preprosto okroglo kamnito krono.

Za najavljene skupine je po predhodni najavi grad odprt vse dni v letu. Skupine lahko vstopajo samo ob spremstvu vodiča in morajo biti najavljene vnaprej.