Prem in njegove znamenitostiVas Prem

Vas Prem je gručasta slemenska vas na severovzhodnem delu Brkinov in ima vse značilnosti brkinske arhitekture. Jedro naselja je pretežno stisnjeno v dveh vrstah na sedlu med gradom na eni in župnijsko cerkvijo sv. Helene na drugi strani slemena.

Vas se je najprej razvijala v neposredni bližini gradu, nato se je širila v sklenjeni vrsti proti vrhu vzpetine – proti cerkvi. Ob koncu 18. stoletja se je pričelo naselje širiti v značilnem slogu tudi na južno pobočje, imenovano Rep.

Vas se deli na več področij: Pri gradu, V Repu, Pri cerkvi, Preska in Potok ob vznožju slemena. Zaradi arhitekturnih umetnostnozgodovinskih in etnoloških značilnosti je naselje zavarovano kot kulturni spomenik.


Cerkev sv. Helene

Premska župnijska cerkev, znana po poslikavah Toneta Kralja.

Po zapisih cerkvene kronike je to že tretja cerkev na istem mestu. Stara cerkev in duhovnija je bila ustanovljena okoli leta 1633, kar nam priča vzidana plošča z grbom plemičev Oberburg. Nad cerkvenimi vrati je letnica dozidave iz leta 1658. Za sedanjo cerkev je bil položen temeljni kamen leta 1866, pod tedanjim župnikom Matejem Frelihom, ki se je lotil zidave velike farne cerkve sv. Helene in jo že v dveh letih z velikimi napori faranov tudi dokončal.

Pozidana je v psevdoromanskem slogu z izrazitimi baročnimi značilnostmi. Na glavnem oltarju je slika sv. Helene, delo slikarja P. Kumla iz leta 1856. Ohranjen je le spodnji del tega oltarja, zgornji del pa je bil prenovljen ob gradnji nove cerkve. Cerkev je zelo znana po poslikavah slikarja Toneta Kralja iz leta 1921 v notranjosti cerkve. V stranski niši sta ladji z motivi Marijinega oznanjenja, svetega Cirila in Metoda in drugimi motivi.


Ljudska šola

Rojstna hiša Dragotina Ketteja.

Za ustanovno leto Ljudske šole na Premu velja leto 1826, ko je na Premu služboval živahni in razgledani duhovnik, vikar Peter Aleš. Premce in okoličane je navduševal za marsikaj, učil jih je sadjarstva in vinarstva ter domačine prepričal tudi o potrebi po ljudski šoli. Ustanovitev premske šole sodi med drugo na Bistriškem, takoj za šolo v bližnjem Trnovem, ustanovljene leta 1814.

Prostori šole so bili verjetno pod stavbo premskega vikariata v prostorih današnje ljudske šole. Pritličje stavbe je nudilo učitelju skromno stanovanje, šolarji pa so imeli učilnico v prvem nadstropju. Kronisti premske šole so zapisali, da je bil prvi učitelj J. Pian. 

Leta 1871 je na Prem prišel učitelj Filip Kette, ki je na Prem prišel s trnovske šole z mlado soprogo Ano Valenčič, Jejčkovo iz Trnovega. Na Premu so se jima rodili štirje otroci. Tretji otrok je bil Dragotin Kette, znameniti pesnik slovenske moderne. Življenje in delo Dragotina Ketteja nam predstavlja njegova spominska soba v Ljudski šoli.

Prav tu se zaključi tudi Kettejeva pot - pohodniška pešpot, poimenovana po pesniku Dragotinu Ketteju, ki vodi od Ilirske Bistrice do Prema, pohodnik pa jo prehodi v treh urah.

KETTEJEVA POT


Studenci

Poleg številnih naravnih skrivnosti so tu tudi studenci in vodnjaki, ki so imeli v preteklosti pomembno vlogo. Prebivalci so v preteklosti studence in vodnjake uporabljani za pridobivanje pitne vode.

Ob studencu je običajno stalo tudi kamnito korito, v katerem so ženske prale perilo, namenjeno pa je bilo tudi za napajanje živine. Studenci so bili nekoč edini vir pitne vode, ki je ni nikoli zmanjkalo, saj se je voda natakala s podtalnice ali s sten vodnjakov. Vodnjake, ki so bili del skoraj vsake domačije so začeli graditi kasneje, dva si lahko ogledamo tudi za grajskim obzidjem.

Danes so na Premu ohranjeni in obnovljeni tri studenci, ki kažejo na način življenja naših prednikov.


   back