ObiskV pritličju gradu se nahaja notranje grajsko dvorišče, ki ga na zahodni in južni strani zapira obzidje s kamnitimi zobci. Dvoriščna fasada vzhodnega trakta je razgibana z nadstropno arkadirano ložo. Sredi zatravljene površine dvorišča je ohranjena cisterna za vodo z novejšo preprosto okroglo kamnito krono.

V pritličju gradu se nahaja notranje grajsko dvorišče, ki ga na zahodni in južni strani zapira obzidje s kamnitimi zobci. Dvoriščna fasada vzhodnega trakta je razgibana z nadstropno arkadirano ložo. Sredi zatravljene površine dvorišča je ohranjena cisterna za vodo z novejšo preprosto okroglo kamnito krono.

V pritličnem prostoru pod kapelo je urejena turistična pisarna, kjer lahko obiskovalci dobijo informacije o turistični ponudbi okolice in si ogledajo ponudbo domačih spominkov.

V pritličju vzhodnega trakta je nekoliko pod ravnijo dvorišča daljši banjasto obokani prostor, ki ima v severni in vzhodni steni tri široke stilizirano geometrično poslikane okenske niše z obokenskimi klopmi. To je najstarejši del gradu, ki je bil v prvotni obliki grajen kot dvonadstropna stanovanjska hiša – palacij.

Stopnišče je bilo k gradu dozidano leta 1645, skupaj z nadstropno arkadirano ložo pred grajsko kapelo. Na vzhodni steni stopnišča, ki vodi na podstrešje, je razvidno zazidano pravokotno okno s poznogotsko profiliranim kamnitim okvirjem in ostanke prvotnega vhoda v grad.

Na jugovzhodnem vogalu gradu je umeščena grajska kapela posvečena Sv. Marjeti. Loža pred kapelo je opremljena z naslikano podobo sv. Krištofa, ki v rokah drži model avtomobila iz tridesetih let 20. stoletja.

Zahodno polovico severnega trakta zavzema v prvem in drugem nadstropju dvoetažna grajska slavnostna dvorana z lesenim konzolnim hodnikom, ki je nastala z združitvijo dveh prostorov okoli leta 1930. V slavnostni dvorani so restavrirane stenske poslikave štirih letnih časov in astroloških znamenj, ki jih je leta 1932 izvršil tržaški slikar Mario Lannes. Na ogled je baročno ogledalo iz druge polovice 18. stoletja. Pozlačeno ogledalo je bilo del grajskega inventarja v 30. letih prejšnjega stoletja, ko je bil lastnik gradu tržačan Bruno Zuccolini.

Na severno steno kapele se v prvem nadstropju navezuje prostor, ki obsega površino nekdanjega romanskega palacija gradu. Prostor je na novo ometan ter opremljen z novim lesenim podom in ravnim ometanim stropom.  V severni steni je razvidna starejša, a stabilno nedoločljiva zazidana okenska odprtina. V sobani je urejena soba za multivizijo, kjer je možen potek raznih predstavitev in predavanj.

V drugem nadstropju je postavljena stalna muzejska zbirka, ki obsega tri prostore, malo muzejsko sobo, hodnik in veliko muzejsko sobo.


   back