AboutGrad se prvič pisno omenja v 13. stoletju, ko so bili lastniki gospodje Devinski kot prvi lastniki gradu. Bili so vazali Oglejskega patriarha. Leta 1399 je družina izumrla, posestva pa je prevzela družina Walsee.

V pritličju gradu se nahaja notranje grajsko dvorišče, ki ga na zahodni in južni strani zapira obzidje s kamnitimi zobci. Dvoriščna fasada vzhodnega trakta je razgibana z nadstropno arkadirano ložo. Sredi zatravljene površine dvorišča je ohranjena cisterna za vodo z novejšo preprosto okroglo kamnito krono.

Za najavljene skupine je po predhodni najavi grad odprt vse dni v letu. Skupine lahko vstopajo samo ob spremstvu vodiča in morajo biti najavljene – priporoča se vsaj teden dni vnaprej.

Na gradu trenutno gostimo fotografsko-literarno razstavo z naslovom Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes, ki so jo pripravili člani Odbora za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras in porečja Reke.